Menu Sluiten

Aanmeldformulier

K.S.V. SIMSON

  WORSTELVERENIGING                                                                                                                                                                                                                                                                                   Secretariaat: Postbus  31093,    6370 AB Landgraaf                                                                                                                                             

         Aanmeldingsformulier  K.S.V. Simson.          

        Naam:                  ………………………………………………………………….

         Voornaam:           ………………………………………………………………….

         Adres:                  ………………………………………………………………….

         Postcode:             …………….……………………………………………………

         Woonplaats:         …….……………………………………………………………

         Geboorte plaats:   ……………………………………………………………

         Geboorte datum:  ………………………………                 

         Nationaliteit:        ………………………………   

    E mail adres : ……………………………….                                                    

Contributie per maand: 5 t/m  13  jaar    €.  10,50.

14 t/m  17  jaar    €.  12,00.

vanaf   18  jaar    €.  15,00

         Pasfoto en copy paspoort of  ID kaart meenemen.                                                           

     Meldt zich met ingang van …………..-………….- 2022 aan bij de vereniging K.S.V. SIMSON.

        

Handtekening:  ……………………………………….

       (voor minderjarigen van ouders of verzorger)

                                                                   

          

                                            Hier onder in te vullen door de leiding.
Gezien door. Datum. Handtekening.
Trainer / Leider.    
Penningmeester.    
Secretaris.    

Contributie .

U kan het ook zelf regelen d.m.v. internetbankieren.       ( Voorkeur. )

U gaat naar nieuwe opdracht.

  •  Nieuwe opdracht   

Dan verder invullen;

  •  Naar rekening nummer ;       IBAN ;   NL 27 Rabo  01460  66 340
  • Ten name van ;                      KSV Simson
  • Vestiging bank;                     Nederland
  • Omschrijving;                        Contributie    ( voornaam invullen )
  • Periode;                                 Maandelijks
  • Uitvoer datum;                       b.v. 14 – 06 – 2022

  Opslaan gaan naar verzenden.

  Verzenden